Klamberget - Naturreservat

Visa karta

Att kalla Klamberget för berg är kanske lite att ta i, eftersom det reser sig blott 50 meter över det omgivande myr- och skogslandskapet. Här finns i alla fall en värdefull naturskog och mycket myrmark med många olika djur och växter.
Två naturtyper dominerar i detta område – skogar med mest tall samt myrmosaiker, dvs myr och skog blandat. Områdets myrar är helt opåverkade av dikningar. Skogarna är starkt brandpräglade, vilket visar sig i stubbar med spår av upp till sex bränder i områdets centrala delar. Här och var återfinns också rätt mycket lövträd, mest björk men även sälg och rönn. Men även granskogar ingår i sluttningar och på blötare mark.

Rikt fågelliv och många mossor och lavar
Någon regelrätt ornitologisk inventering har inte gjorts men trana, gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa har påträffats vid myrarna. Förutom nämnda myrfåglar finns här en fågelstam som kan förväntas i en naturskog. Tretåig hackspett och tjäder är karaktärsarter. Många intressant artfynd bland lavar, mossor och svampar har också gjort.
Jakt, fiske och övrigt friluftsliv
Friluftslivet utgörs till största delen av jakt samt bär- och svampplockning. Genom sin närhet till Malungs tätort kan det förväntas att intresset för att besöka området ökar i framtiden. Genom området slingrar sig en gammal färdväg benämnt Brovägen. Den har sin start i Jägra och stigen som är ca 20 km lång går ända fram till sjön Åskaken vid gränsen till Värmland. Man kan dock fortsätta ytterligare ca 15 km och kommer då fram till Klarälvsdalen i Värmland.

Visa mer
Stugby

Malungs Camping Bullsjön / Stugor

Avstånd: 8,9 km
Malungs Camping är en naturskön familjecamping vid Västerdalälven och Bullsjöns strand. Centrala Malung ligger endast 800 meter bort. På campingplatsen finns 24 campingstugor med varierande standard, samt två servicebyggnader med alla bekvämligheter.
Camping

Malungs Camping Bullsjön / Camping

Avstånd: 8,9 km
Malungs Camping är en naturskön camping vid Västerdalälven och Bullsjöns strand. Centrala Malung ligger ca 800 från anläggningen. Campingplatsen består delvis av 170 campingtomter varav 110 med el, samt två servicebyggnader med alla bekvämligheter.
Evenemangsboende, stuga, rum m.m.

TOR003: Torgås

Avstånd: 31,8 km
Vasaloppslogi - Privatrum Boende i rum hos privat hyresvärd ca 16 km söder om Vasaloppsstarten. Hyresvärden har totalt 12 bäddar fördelat på 3 rum. Pris 525 kr/person/natt. Medtag eget sänglinne/handduk. (kan beställas av värden) Rök & Husdjursförbud!