Högstrands naturreservat

Visa karta

Skogen i Högstrands naturreservat är kalkpåverkad vilket ger en artrik flora. Här kan du finna kransrams och åtta arter av orkidéer samt de sällsynta lavarna skrovellav och violettgrå tagellav.

Huvuddelen av området har bibehållit en stor del av den naturliga skogens egenskaper. Till exempel finns en stor variation både vad gäller trädslagsblandningen och åldersfördelningen. Här och var finns mycket död ved i olika grovlek och nedbrytningsstadier.
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. Skyddet av skogen i Högstrands naturreservat är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

Visa mer
Evenemangsboende, stuga, rum m.m.

TOR003: Torgås

Avstånd: 27,6 km
Vasaloppslogi - Privatrum Boende i rum hos privat hyresvärd ca 16 km söder om Vasaloppsstarten. Hyresvärden har totalt 12 bäddar fördelat på 3 rum. Pris 525 kr/person/natt. Medtag eget sänglinne/handduk. (kan beställas av värden) Rök & Husdjursförbud!