Sörsjöns Kapell

Visa karta

Det lilla kapellet med taket på tvärs och en yta på 11x7 meter har kapellet fått stor plats i församlingens hjärtan.

De tre glasmålningarna av Folke Heybrock framställer symboliskt de tre trosartiklarna - Gud Fader och skapelsen, Guds Son och återlösningen samt Den Helige Ande och helgelsen.

Visa mer